Gümrükleme Hizmeti
Administrator tarafından yazıldı.

Planet olarak sunduğumuz ayrıcalıklı gümrükleme hizmetlerimizin belli başlıları şunlardır:

- İhracat gümrükleme işlemlerin yapılması,
- İthalat gümrükleme işlemlerinin yapılması,
- ATA Karnesi işlemleri
- Fuar, Sergi, Konferans, Tiyatsa, Gösteri için gelen/giden eşyalarınızın gümrüklenmesi
- Gerekli evrakların bilgisayar ortamında hazırlanması,
- Teminat yatırma ve çözüm işlemleri,
- Mevzuat konusunda danışmanlık,
- Transit gümrükleme işlemlerinin yapılması,
- Bütün gümrüklerde ve ihtisas gümrüklerinde uzman kadro ile hizmet,
- Bütün gümrüklerde EDI on-line bağlantı sistemi ile hızlı gümrük işlemleri,
- E-birlik sistemi vasıtasıyla ihracatçı birlikleriyle on-line bağlantı kurularak işlemlerin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi,
- Talebiniz halinde bünyemizde yer alan PLANET LOJİSTİK VE GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. ile birlikte çalışarak, taşıma ve gümrükleme alanında farklı firmalarla çalışmanın sebep olacağı muhtemel koordinasyon ve organizasyon sorunlarının bertaraf edilmesi.
 

Profil Bilgisi

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.29 MB
Application afterInitialise: 0.399 seconds, 1.38 MB
Application afterRoute: 0.489 seconds, 1.88 MB
Application afterDispatch: 0.694 seconds, 2.48 MB
Application afterRender: 0.989 seconds, 3.30 MB

Bellek Kulanımı

3493472

12 sorgu kayıt altına alındı

 1. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 2. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(531,535,54,488,532,536,489,20,533,537,55,461,490,538,534,51,459,485,539,464,540,463,469,460,541,462,542,512,521,543,456,523,544,545,465,525,549,466,527,528,513,514,515,517,519,520,529)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 3. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 544)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 4. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 91
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-22 01:26:30' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-22 01:26:30' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 5. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(91)
     
    AND jf_content.reference_table='content'
 6. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(91)
     
    AND jf_content.reference_table='users'
 7. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='91'
 8. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 544 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 9. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(159,152,153,130,138,137,161,27)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'
 10. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1  
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 11. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(531,535,54,488,532,536,489,20,533,537,55,461,490,538,534,51,459,485,539,464,540,463,469,460,541,462,542,512,521,543,456,523,544,545,465,525,549,466,527,528,513,514,515,517,519,520,529)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 12. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(544)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'

Dil Dosyaları Yüklendi

Çevrilmemiş dizi tanılayıcı

Hiçbiri

Çevrilmemiş dizi tasarımcısı

Hiçbiri